090.929.8888 - 089.999.8668 thanhthanhtungstones@gmail.com

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Trang chủ   /  Dự án
Tỉnh/thành: Năm:
Dự án ngoại thất Dự án nội thất Dự án đá mỹ nghệ

Dự án cung cấp đá lát sân ngân hàng Sơn La

Địa điểm: Sơn La
Khách hàng: Ngân hàng Sơn La
Chất liệu: Đá xanh đen băm toàn phần, đá bó vỉa xanh đen
Giá trị hợp đồng: 790.000.000 Triệu đồng (Bảy trăm chín mươi triệu đồng )
Thời gian thực hiện: 06/08/2018 - 29/11/2018
THÔNG TIN DỰ ÁN

Facebook Fanpage


DỰ ÁN LIÊN QUAN

Hotline: 090.929.8888