090.929.8888 - 089.999.8668 thanhthanhtungstones@gmail.com

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Trang chủ   /  Dự án
Tỉnh/thành: Năm:
Dự án ngoại thất Dự án nội thất Dự án đá mỹ nghệ

Tượng đài Bác Hồ với nông dân

Địa điểm: Thái Bình
Khách hàng: Công ty TNHH Lâm Linh
Chất liệu: Đá xanh đen mài hone, đá xanh đen băm, đá bó vỉa xanh đen
Giá trị hợp đồng: 960.000.000 Triệu đồng ( Chín trăm sáu mươi triệu đồng )
Thời gian thực hiện: 06/06/2017 - 30/03/2018
THÔNG TIN DỰ ÁN

Facebook Fanpage


DỰ ÁN LIÊN QUAN

Hotline: 090.929.8888